SGS

ISO 9001:2015

Seguint la nostra màxima de millora en la qualitat, la nostra empresa es sotmet a revisions i auditories periòdiques per part de SGS, obtenint el segell de qualitat ISO 9001:2015.

CEMARCATGE CE

La marca CE dels nostres productes es regula mitjançant normes harmonitzades (UNE-EN), guies DITE o CUAP. Aquestes disposicions indiquen el sistema d’avaluació que han de complir els productes per a un ús concret. Cada sistema d’avaluació obliga que un determinat producte disposi d’una sèrie de documents acreditatius que justifiquin el marcatge CE.

REAREA

Empresa inscrita en el Registre d’Empreses Acreditades de la Generalitat de Catalunya, amb el número de registre 09000001330.

Responsabilitat Social Corporativa.

La nostra empresa treballa perquè tots els nostres productes compleixin els requisits mediambientals, mesurant l’impacte generat per consum de materials, optimitzant recursos energètics, implementant polítiques internes de reciclatge i en definitiva, respectant el medi ambient. Estem sensibilitzats per la preservació del medi ambient i els beneficis que produeix l’arquitectura verda; l’estalvi energètic és el nostre objectiu. Creem espais que permeten reduir el consum d’energia i els gasos d’efecte hivernacle, augmentant l’eficàcia energètica. Treballem amb materials reciclables i eficients que optimitzen el us dels recursos naturals per cuidar del medi ambient.